CHRYSTUS KRÓLEM

Było to w roku 1925, kiedy papież Pius XI,  czyniąc zadość prośbom biskupów  i wiernych, encykliką zaczynającą się od słów "Quasprimas" obwieścił światu   i nakazał nowe święto Chrystusa Króla, które ma być obchodzone   w ostatnią niedzielę października.

Reforma soborowa (1969 r.) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla Wszechświata) oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Cztery  lata temu 19.11.2016 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach   odbyła się uroczystości Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten jest uznaniem panowania Chrystusa nad całym światem i poddania się Jego prawu. . Było to wydarzenie o charakterze religijnym i było także uroczystym zakończeniem jubileuszowego roku miłosierdzia i 1050 rocznicy chrztu Polski Nie jest więc aktem politycznym i ogłoszeniem monarchii katolickiej w Polsce.

To wydarzenia było indywidualnym obraniem Jezusa jako Króla i Pana przez nasz Naród i każdego wierzącego: „ Gdy z wiarą wyznaję, że Jezus jest Panem” osiągam zbawienie.

Chrystus Król Wszechświata ogłasza doskonałe Prawo Miłości. „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Kto więc przyjmuje Chrystusa jako swego Króla i Pana, musi także przyjąć Jego Prawo Miłości. Prawdziwa Intronizacja Chrystusa Króla w naszych sercach dokonuje się przez otwarcie na Jego miłosierną miłość i przez konkretną, czynną miłość bliźniego. Właśnie z tych konkretnych uczynków miłości będziemy kiedyś osądzeni, gdy Zbawiciel przyjdzie powtórnie.

Niech udział w Eucharystii pomaga nam rozwijać w sobie miłość wobec drugiego człowieka, bo ona jest sprawdzianem naszej wiary. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wsłuchujmy się dzisiaj uważnie w te słowa Chrystusa, naszego Króla, by kiedyś nie zabrzmiały one dla nas jak wyrok, lecz były nagrodą i zaproszeniem do wiecznego Królestwa Chrystusa w niebie.

Zawierzajmy się Chrystusowi Panu przez modlitwę, trwając na niej w naszych świątyniach,podczas osobistej modlitwy, czy razem z domownikami w rodzinnym wieczerniku.
Niech nasze ufne wołanie do Boga wyjedna łaskę zgody,pokoju w naszej Ojczyźnie oraz zwycięstwa dobra nad złem.Modlitewne zaangażowanie, stan łaski uświęcającej,a więc serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi,z pewnością zaowocują szerzeniem Królestwa Jezusa na ziemi.

 

Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla. Ks. Ignacy  Czechowski, Dyrektor Misji. Krótkie kazania na niedziele i święta całego  roku.

Potęga Różańca

 

Różaniec – modlitwa, do której wzywała Maryja w wielu objawieniach.

Różaniec – modlitwa do której zachęcało bardzo wielu świętych z wszystkich epok.

Różaniec – modlitwa, która jest potężną bronią w walce ze złem, usiłującym wszelkimi siłami doprowadzić ludzi do zguby wiecznej. 

Różaniec – modlitwa, której potęga w XVI wieku ocaliła chrześcijańską Europę przed muzułmańską nawałnicą. Zwycięstwo pod Lepanto w dniu 7 października 1571 roku, w której pokonano przeważające siły tureckie, poprzedziła wielka modlitwa różańcowa.

Co Ty wiesz o różańcu? Czy umiesz się na nim modlić? Czy wiesz, jakie jego części odmawia się w poszczególne dni? Przypomnijmy zatem:        

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):
• Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
• Nawiedzenie świętej Elżbiety
• Narodzenie Pana Jezusa
• Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
• Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):
• Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
• Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
• Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
• Przemienienie Pańskie na górze Tabor
• Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):
• Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
• Biczowanie Jezusa
• Cierniem ukoronowanie Jezusa
• Dźwiganie krzyża na Kalwarię
• Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
• Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
• Wniebowstąpienie Pana Jezusa
• Zesłanie Ducha Świętego
• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
• Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

            Kiedy i z kim i gdzie odmawiać różaniec? O każdej porze – w czasie przerwy w pracy, w bezsenną noc. Z kimkolwiek - samotnie,  z rodziną. Gdziekolwiek – w podróży, na spacerze.

 W dni powszednie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 15.30, we wspólnocie parafialnej, w naszym kościele.   

OgłoszenieModląc, Ręce, Religii, Chrześcijaństwo, Modlitwa, Wiary

 

9 sierpnia (niedziela)

o godzinie 16.00

na cmentarzu parafialnym

zostanie odprawiona

Msza Święta

intencji naszych zmarłych

(zapisanych na kartkach).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich

do wspólnej modlitwy.

Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze

 spj        Czerwiec jest miesiącem tradycyjnie poświęconym nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego; gromadzimy się w kościele przed Najświętszym Sakramentem, by śpiewać pochodzącą z XVII wieku litanię, obchodzimy święto. Naszą cześć i miłość dla Serca Pana Jezusa wyrażamy poprzez  praktykę tzw. pierwszych piątków ( spowiedź i Komunia św. wynagradzająca),  a nade wszystko przez akt osobistego poświęcenia.  Uroczystego  zawierzenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski dokonali  biskupi polscy na Jasnej Górze w dniu 3 maja tego roku. 

Czytaj więcej...

Copyright © 2020. Parafia Borowno  Rights Reserved.