starowy.jpg

INTENCJE MSZALNE

19 – 25 III 2018 r.

Poniedziałek

Uroczystość św. Józefa

Godz.   9.00

1) + Zofii, Józefa Serwiaków 

2) + Marianny, Józefa Klekotów, Mieczysława Szymprucha, Wojciecha i Teresy Wawszczaków

Godz. 17.00

GRABOWA + Janiny Brzeszczak – od Anny Broniszewskiej z rodziną

Godz. 17.00

ZDROWA  + Józefa Boguckiego z racji imienin – od córki Małgorzaty z rodziną

Godz. 18.00

1) + Janiny, Witalisa Jassaków, Zofii, Jana Gawlików 

2) + Heleny, Józefa, Stanisława Wysmołków, zmarłych z rodziny Suligów

Wtorek

Dzień spowiedzi

Godz.   9.00

1) + Bronisławy w 1. rocznicę śmierci i Wawrzyńca Muchów –od córki Barbary z rodziną 

2) + Balbiny, Ireny, Władysława Ciesielskich, Mieczysława, Bartłomieja Rębisiów

Godz. 11.00

+ Józefa, Janiny, Tadeusza Krokoszów

Godz. 18.00

1) + Honoraty, Władysława Kokoszków, Marii, Wawrzyńca, Jana, Stanisława Kołodziejczyków 

2) + Józefa Panicza, Janiny, Walerii, Józefa Błaszczyków

Środa

Nowenna do Matki Bożej Borowieńskiej

Godz.   9.00

1) + Józefa, Beaty Grabińskich – od Janusza Grabińskiego

z rodziną  2) + Janusza Wróblewskiego

Godz.  10.30

+ Heleny Turek – od koleżanek i kolegów  z pracy

Godz.  18.00

1) + Józefy, Józefa Matusiaków  2) + Kazimierza, Józefy, Felicji Rejków, Kazimierza Szydy, zmarłych z rodziny Szydów i Rejków

Czwartek

 

Godz. 18.00

1) + Emilii, Józefa Egierów, Zenona Żyły – od syna z rodziną

2) + Stanisława Laskowskiego – od syna Marcina z żoną i dziećmi

Piątek

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Godz. 16.00

ZDROWA + Andrzeja Góry – od rodziny Postawów

z Witkowic

Godz. 18.00

1) + ks. Mirosława Chyry – od p. Wójta Rady Gminy i Pracowników Urzędu Gminy w Mykanowie 

2) + Mariusza Nabiałczyka

Sobota

 

Godz. 18.00

1) + Ryszarda, Hieronima, Kazimierza Worwągów, Jadwigi, Bolesława Serwiaków  2) + Lidii, Artura, Tadeusza Majów

Niedziela

 

Godz.  7.00

+ Zygmunta, Zofii, Ryszarda Gałkowskich

Godz.  8.00

ZDROWA + Zbigniewa, Jana Lochów

Godz.  9.00

1) + Weroniki, Eugeniusza Malickich, Stanisławy, Józefa Ratoniów

2) + Stanisława, Zofii, Henryka Koziełów

Godz. 10.00

GRABOWA + Anny Mstowskiej – od Krystyny i Piotra Kowalczyków

Godz. 11.30

1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Borowieńskiej, światło Ducha Świętego dla ks. Gabriela Kopcika

2) Za Parafian i Dobrodziejów Parafii

Godz. 16.00

+ Mariana w 23. rocznicę śmierci i Marii Łatów, Agaty Krakowiak

 

INTENCJE MSZALNE

19 – 25 III 2018 r.

Kościół filialny NMP Częstochowskiej

w Jackowie

Poniedziałek

 

Uroczystość św. Józefa

Godz. 18.00

O Boże błogosławieństwo, łaski, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Marianny Sabiny Kurzacz

Wtorek

 

 

Godz. 17.00

+ Marii Bachniak – od pracowników i szefostwa firmy "Tabak"

Środa

 

 

Godz. 17.00

+ Józefa Kurzacza w 19. rocznicę śmierci

Czwartek

 

Godz. 17.00

+ Macieja Konstanciaka – od sąsiadów: Grabnych, Powroźników, Łapetów, Jarząbków, Klekotów

Piątek

 

 

Godz. 17.00

Nie ma Mszy św.

Sobota

 

 

Godz. 17.00

 

+ Jana Kurzacza – od Jerzego Kanafy z rodziną

Niedziela

 

 

Godz. 10.15

 

O Boże błogosławieństwo, łaski, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Oliwii Lary w 1. rocznicę urodzin oraz jej rodziców

 

 

Copyright © 2018. Parafia Borowno  Rights Reserved.