Ogłoszenia parafialne
na Niedzielę Palmową
Niedzielę Męki Pańskiej
14 kwietnia 2019

 1. Dzisiaj na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Konkurs na najładniejszą palmę po Mszy św. o godz. 11.30

2. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Podać plan Triduum  Paschalnego.

3. " Bóg zapłać" tym parafianom, którzy gorliwie uczestniczyli w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych i wczorajszej adoracji.

4. Przypominamy o spowiedzi wielkanocnej, Jeśli ktoś z parafian nie skorzystał jeszcze z sakramentu pokuty, ma taką możliwość w tych dniach przed Mszą św.

5. Prosimy o zwrot skarbonek z jałmużną wielkopostną w Wielkim Tygodniu.

6. W środę rozpoczynamy nowennę do Miłosierdzia Bożego.

7. Osoby zainteresowane pracą kościelnego w naszej świątyni prosimy o zgłoszenie się.

8. Składamy podziękowanie za ofiary na remont naszej świątyni i za ofiary indywidualne. Prosimy o modlitwę w intencji prac remontowych i składanie ofiar w kopertach. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone są na remont kościoła.

9. Podziękowanie za sprzątanie świątyni i ofiarę na kwiaty pp.: Monice Zyskowskiej, Zofii Dudek, Marioli Perlińskiej, Joannie Machecie i Elżbiecie Górze. W Wielki Piątek dopołudnia zapraszamy do sprzątania kościoła pp.: Krystynę Knot, Mariolę Koćwin,  Irenę Andryszczak i Alinę Suligę.

10. Podziękowanie za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: mieszkańcom Grabowej, KŻŻ MB Różańcowej i św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

11. Dzisiaj do nabycia: tygodnik „Niedziela”, „Rycerz”, „Rycerzyk Niepokalanej”, „Tęcza”, „WPiS”, „Miłujcie się” i książka „Dzieje Borowna”. Można też kupić świece na stół wielkanocny oraz modlitewnik do św. Józefa.

 

Jubilatom i solenizantom tego tygodnia oraz gościom składamy życzenia

błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Borowieńskiej.

Copyright © 2019. Parafia Borowno  Rights Reserved.