10 powodów, dla których warto czytać Pismo Święte

pismo święte

Największym problemem jest zawsze motywacja. Dlaczego warto? Dlaczego trzeba? Powodów jest zapewne wiele. 

Oto dziesięć powodów, pięć pierwszych nazwijmy niewierzącymi a pięć powodami wierzącymi. 

1) by rozumieć 1/3 ludzkości, czyli chrześcijan i Żydów,

2) by rozumieć literaturę, jak „Na wieży Babel” Szymborskiej czy „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa,

3) by rozumieć dzieła sztuki, jak „Powrót Syna Marnotrawnego” Rembrandta czy „Ofiarę Izaaka” Caravaggia,

4) by rozumieć muzykę, chociażby „Pasję wg św. Mateusza” Bacha czy „Mesjasza” Haendla,

5) by rozumieć język, gdy ktoś powie o zakazanym owocu czy nazwie cię faryzeuszem.

A jeśli jest ktoś wierzącym, znajdzie dodatkową motywację. 

1) Żeby być wiernym Jezusowi, który mówi: „Pisma nie można odrzucić” (J 10,35),

2) żeby Jezusa poznać, bo „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim),

3) żeby być wiernym Kościołowi, który zachęca „aby w każdym domu była Biblia … by można ją było czytać i posługiwać się nią w modlitwie” (Benedykt XVI, VD 85),

4) żeby spotykać się z Bogiem, „albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (SWII, KO 21),

5) żeby nie zmarnować życia, bo każdego kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, „można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25). 

Na podstawie ks. Wojciecha Węgrzyniaka 

UWAGA
Czytając Pismo Święte możemy zyskać ODPUST, który jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.  Może być zupełny albo cząstkowy (darowanie części kary).

§ 1. Odpust zupełny zostanie udzielony wiernemu, który będzie czytał Pismo Święte:

  • według tekstu zatwierdzonego przez odpowiednią władzę,
  • z czcią należną słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej,
  • przez co najmniej pół godziny.

Jeśli będzie to czynił krócej, odpust będzie cząstkowy.

§ 2. Gdy ktoś z uzasadnionego powodu nie będzie zdolny czytać, odpust zupełny lub cząstkowy, jak wyżej, zostanie [mu] udzielony,  jeśli ten sam tekst Pisma Świętego wysłucha albo odczytywany przez kogoś innego, albo za pomocą sprzętów, które nazywane są „video” lub „audio”.