Adoracja Chrystusa Eucharystycznego

Bóg jest! Bóg jest blisko nas! Adorować Go. Uwielbiać. Być przy Nim. Oto, co mogę zrobić, aby okazać Mu miłość.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy o godz. 15.30 w niedzielę 6 luty.