Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

w Borownie 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 (w kościele)

  • w Jackowie 10.00
  • w Zdrowej 10.30
  • w Grabowej 11.00
  • w Grabówce 11.30 (przy kapliczce)
  • w Łochyni 12.00 (przy krzyżu)
  • w Madalinie 12.30 (przy krzyżu)