Cmentarz

Ważne informacje

  • Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz palenia papierosów. 
  • Przypominamy, że za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego.
  • Wszelkie prace przy pomniku (np. położenie kostki, ustawienie ławki) powinny być uzgodnione z kancelarią parafialną w Borownie.
  • Prosimy, aby każdy przy grobie swoich bliskich zadbał o prządek.
  • Informujemy, że parafia i administracja cmentarza nie odpowiada za kradzieże dokonane na cmentarzu.

Każdy kto posiada grób, kwaterę na cmentarzu powinien zarejestrować go w kancelarii cmentarza, gdzie otrzyma stosowny dokument potwierdzający własność grobu. Jeśli ktoś tego nie zrobił, prosimy to uczynić jak najszybciej. W celu porządkowania cmentarza będą stopniowo stawiane tablice przy pomniku z informacją o konieczności rejestracji.