Cmentarz

Ważne informacje

  • Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz palenia papierosów.
  • Przypominamy, że za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego.
  • Wszelkie prace przy pomniku (np. położenie kostki, ustawienie ławki) powinny być uzgodnione z kancelarią parafialną w Borownie.
  • Prosimy, aby każdy przy grobie swoich bliskich zadbał o prządek.
  • Informujemy, że parafia i administracja cmentarza nie odpowiada za kradzieże dokonane na cmentarzu.

Każdy kto posiada grób, kwaterę na cmentarzu powinien zarejestrować go w kancelarii cmentarza, gdzie otrzyma stosowny dokument potwierdzający własność grobu. Jeśli ktoś tego nie zrobił, prosimy to uczynić jak najszybciej. W celu porządkowania cmentarza będą stopniowo stawiane tablice przy pomniku z informacją o konieczności rejestracji.

———————————————————————-

Znanie osoby pochowane na cmentarzu w Borownie:

W jednym z grobowców leży Maestro Edward Reszke – dziś już zapomniany, niegdyś jeden z największych śpiewaków operowych II połowy XIX w. Zmarł w 1917 r. i został pochowany w grobowcu rodziny Michalskich (dawnych właścicieli majątku w Borownie) z którymi był spokrewniony. Po latach w tym samym grobowcu złożono też szczątki jego córki – Janiny, która była żoną Adama Nałęcza Nieniewskiego, pułkownika Sztabu Generalnego Kawalerii Wojska Polskiego, bojownika o niepodległość Polski w I wojnie światowej i wojnie z bolszewikami. Na cmentarzu w Borownie są też pochowani m.in. lotnik-obserwator Władysław Szymonik, którego samolot rozbił się we wrześniu 1939 r. na pobliskich polach, a także inni uczestnicy walk II wojny światowej. Ostatnie miejsce spoczynku znalazła tam też uznana malarka i pedagog – Wanda Wereszczyńska.