Gdzie szukać Pana Boga?

Tak jak 100 zł czy dziecko w sklepie albo telefon komórkowy … można też zgubić Pana Boga!
Zatem jak Go odnaleźć?

Na modlitwie, w ciszy, na adoracji Najświętszego Sakramentu…
W Piśmie Świętym, Bóg mówi – trzeba tylko przeczytać Jego Słowo. 
We wspólnocie … w drugim człowieku.
W spowiedzi – Bóg Miłosierny odpuszcza grzechy.
W tym, co trudne; co jest moim krzyżem; od czego czasami uciekam.
W przyrodzie; we wschodach czy zachodach słońca; na górskich szczytach …
Udzielając pomocy; będąc wolontariuszem; więcej szczęścia jest w dawaniu niż …