Kapłaństwo

Ważne informacje

Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego (Kan. 1008 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat (Kan. 1009 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
Są one udzielane przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych stopni w księgach liturgicznych (Kan. 1009 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego).