Kościół Parafialny w Borownie otrzymał rządowe wsparcie

Wójt Gminy Mykanów złożył wniosek do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Program Ochrony zabytków. Inwestycja p/n „Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Borownie” otrzymała rządowe wsparcie w wysokości 1 mln 895 tys. zł.

W imieniu całej parafii dziękuję za prace przy tym wniosku oraz zabieganie o jego pozytywne rozpatrzenia parlamentarzystom naszego regionu oraz władzom gminy. Jest to ogromna pomoc, o czym nikogo z nas nie trzeba przekonywać. Teraz potrzeba naszej pracy i mobilizacji.