Kaplice dojazdowe

Kaplica w Grabowej
pw. św. Jana Pawła II

Porządek
Mszy św.

Niedziela

godz. 13:00

W dotychczasowej historii Grabowej nie było nigdy budynku sakralnego. Dzięki staraniom ks. Piotra Krzemińskiego, udało się w 2009 roku wykupić od pp. Kubików budynek po byłym sklepie GS-u. Wymagał on całkowitego remontu, dlatego niezwłocznie, bo już w październiku tego samego roku, podjęto pierwsze prace, polegające na skuciu tynków.

Pierwsza Msza św. w kaplicy została odprawiona w dniu 8 listopada 2009 roku. W roku następnym wmurowano krzyż wykonany przez p. Jacentego Juszczyka z Łochyni, wymieniono okna, przebudowano i otynkowano ściany, wmontowano nowe drzwi do zakrystii. Zupełnie zmieniło to wygląd budynku, który coraz lepiej i godniej służy miejscowej wspólnocie.

Wkrótce udało się założyć instalację elektryczną i podłączyć światło, wymieniono drzwi, położono podłogę oraz pomalowano ściany. Budynek na zewnątrz również uległ niesamowitej metamorfozie. Ocieplone i pomalowane ściany oraz podświetlony krzyż wieńczący budynek.

Miejscowa wspólnota pragnęła, by patronem kaplicy został bł. Jan Paweł II. Podczas majowej pielgrzymki do Rzymu, Ojciec Święty Benedykt XVI, poświęcił tablicę, która została umieszczona na wyremontowanym budynku kościoła.

Zmiany jakie dokonały się od czasu sprawowania pierwszej Eucharystii stały się doskonale widoczne gołym okiem. Stało się tak dzięki zaangażowaniu niewielkiej grupy wiernych, którzy dbają o wystrój i porządek w kaplicy oraz piękną oprawę liturgiczną.

Największą nagrodą za trud mieszkańców była decyzja Metropolity Częstochowskiego Abp Stanisława Nowaka, który postanowił konsekrować nie kaplicę, a kościół filialny w Grabowej w dniu 23 października 2011 r. Msza Św. odprawiana jest w każdą niedzielę i w święta. W krótkiej historii lokalnej wspólnoty zapisały się już Misje Ewangelizacyjne oraz nawiedzenie Relikwii Krzyża Świętego.

To wielka radość dla mieszkańców Grabowej, zwłaszcza tych, którzy nie mogli z różnych przyczyn uczestniczyć w Eucharystii w kościele parafialnym. Dzięki temu niewielkiemu kościółkowi mogą wreszcie w pełni brać udział w życiu sakramentalnym Kościoła.

Kaplica w Jackowie
pw. NMP Częstochowskiej

Porządek
Mszy św.

Niedziela

godz. 10:15

Piątek

godz. 16:30

Historia kościoła filialnego w Jackowie sięga końca ubiegłego wieku. Inicjatorem jego budowy  był miejscowy wikariusz ks. Paweł Marcin Kłos, który rozpoczął starania o zezwolenie na budowę. Dnia 28. marca 1999r. zawiązano Społeczny Komitet Budowy Kościoła Filialnego we wsi Jacków – Baby. Dzięki  jego staraniom pozyskano na własność działkę, na której miała zostać wybudowana świątynia.

Dnia 18. kwietnia 2000 r. zatwierdzono projekt budowy kościoła i wydano pozwolenie na budowę. Prace budowlane zapoczątkowano już w roku 1998, wykonując niwelację terenu i zakładając wokół niego ogrodzenie betonowe.

Już dnia 23. października arcybiskup Stanisław Nowak wmurował kamień węgielny. W tym też roku odprawiono pierwszą Mszę św. na Boże Narodzenie. 17 czerwca 2001 r. nastąpiło uroczyste przekazanie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przez przeora Jasnej Góry – o. Izydora Matuszewskiego. Przygotowanie do tej uroczystości przeprowadził nasz rodak z pobliskiej wsi Zdrowa – ojciec Melchior Królik  – paulin z Jasnej Góry.

Od sierpnia 2001r. prace kontynuował nowy proboszcz parafii Borowno, ks. kan. Piotr Krzemiński. Dzięki jego staraniom, przy wsparciu mieszkańców, zbudowano schody wejściowe, wstawiono drzwi główne, wymieniono okna, wyłożono boazerie na suficie, zainstalowano tabernakulum przeniesione z kościoła w Borownie i żyrandol ofiarowany z parafii Kościelec. Zbudowano wokół kaplicy żelazne ogrodzenie wraz z bramą oraz położono kostkę przy wejściu do kaplicy. Ponadto kontynuowane są działania na rzecz ustanowienia ołtarza stałego, w celu dokonania w przyszłości konsekracji tegoż kościoła. Aktualnie trwają prace związane z ociepleniem kościoła. 

Od chwili sprawowania pierwszej Eucharystii w  bożonarodzeniową noc 2000r., do dnia dzisiejszego można zauważyć, że kościół filialny w Jackowie  ciągle pięknieje. Jednak nie cegła czyni kościół „Kościołem” ale Lud wierny, który w wyjątkowy sposób troszczy się o swoją świątynię. Zaangażowanie grupy mieszkańców i praca tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania kościoła w Jackowie, spowodowały, że w każdą niedzielę,  wszystkie uroczystości i święta oraz w dni powszednie  społeczność lokalna może uczestniczyć we Mszach Św. w swojej miejscowości.

Kaplica pw. bł. Anieli Salawy w Zdrowej

Porządek
Mszy św.

Niedziela

godz. 9:15

Czwartek

godz. 16:30

Zdrowa to niewielka miejscowość w dekanacie Kłomnickim przynależąca do parafii Borowno. Początkowo Msze Święte w tej miejscowości sprawowane były w budynku Szkoły Podstawowej, dzięki życzliwości ówczesnej p. Dyrektor i władzom Gminy Kłomnice. Szkoła ta została jednak zlikwidowana w 2010 roku w związku z czym, mieszkańcy Zdrowej utracili miejsce, gdzie mogliby spotykać się na wspólnej Eucharystii. Dzięki życzliwości mieszkańców i staraniom ks. Proboszcza Piotra Krzemińskiego, parafia otrzymała jedną z działek położoną w centrum wsi i mieszkańcy w maju br. mogli przystąpić do budowy. Przebiegała ona sprawnie. Zaangażowana grupa parafian niemal codziennie wykonywała ogromną pracę, by już 4 września 2011 roku, jeszcze w prowizorycznych warunkach, wziąć udział w pierwszej Mszy Świętej, którą sprawował ks. Michał Biedak, ówczesny wikariusz parafii Borowno. 

Od tego dnia kaplica zmieniła diametralnie swój wygląd. Na zewnątrz z zamontowano krzyż, w środku podniesiono prezbiterium, podłogę wyłożono płytkami. Dzięki staraniom ks. Proboszcza pozyskano ambonkę, krzesła, ołtarz, obraz Jana Pawła II oraz obraz Jezusa Miłosiernego, który zawisł w centralnym miejscu. Mieszkańcy systematycznie wyposażali kaplicę w potrzebne tam rzeczy oraz ufundowali żyrandol, kinkiety i kielich. Zadbali o wygląd zewnętrzny, wyrównali teren wokół kaplicy, zakupili żwir i zasadzili krzewy O. Melchior Królik, Paulin pochodzący ze Zdrowej, w dniu poświęcenie kaplicy podarował ornat, stuły, albę i bieliznę kielichową. Na uroczystości przybyło wielu gości, księży i niemal wszyscy mieszkańcy Zdrowej. Ks. Abp Stanisław Nowak powiedział na samym początku: „Kiedy zobaczyłem taką ogromną rzeszę osób wiedziałem, że to poświęcenie kaplicy jest dla was bardzo wielkim świętem i cieszę się dziś razem z Wami.”

Kaplica nadal wymaga wielu prac i zaangażowania, jednak efekty widać gołym okiem. Kaplica zyskała nowy wygląd wewnętrzny, dobudowano zakrystię, a w nastawie ołtarzowej zawisły obrazy patronki, bł. Anieli Salawy oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej podarowany wspólnocie przez ks. Abp Stanisława Nowaka. Teraz zamieszkał w Zdrowej Jezus pod postacią chleba. To niezwykła łaska dla jej mieszkańców. Wierzymy, że dzięki wstawiennictwu naszej patronki, Anieli Salwy i Jego błogosławieństwu nasze prace budowlane zostaną wkrótce sfinalizowane.