Misje Święte Podziękowania

Dzisiejszą niedzielą kończymy czas Misji Świętych w parafii. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w te misje się włączyli. Począwszy od modlitwy za misje, przez pracę przy ich przygotowaniu, w czasie ich trwania i wczoraj przy sprzątaniu po wszystkim. Dziękuję za Waszą hojność serca, która była widoczna w Waszej obecności i otwartości na spotkaniach, w darach które tak licznie przynosiliście na plebanię, by od strony posiłków niczego nie brakowało. W licznych pytaniach czy w czymś nie trzeba pomóc oraz dyspozycyjności. Wszystkim, którzy pomogli przy przygotowaniu hali w szkole, obsłudze technicznej szkoły, obsłudze szkolnej stołówki, pracownikom i dyrekcji. Tym, którzy pomogli swoimi busami przywieźć krzesła i Wszystkim tym którzy je nosili, pakowali, rozkładali. Także naszej gminie jako organowi prowadzącemu szkołę, panu wójtowi, za możliwości spotkań na hali. Dziękuję parafii Akademickiej z Częstochowy za użyczenie krzeseł oraz Wspólnotom SNE św. Jana Chrzciciela i WRE za pomoc przy piątkowych modlitwach o wylanie Ducha Świętego. Kapłanom z dekanatu za posługę w konfesjonale.

Dziękujemy też Bogu za całą Wspólnotę Misyjną na czele z ks. Rafałem Jarosiewiczem. Trzem Magdalenom, Piotrowi, Jakubowi, Joasi i Jasiowi. W Waszym otwartym sercu, głoszonym Słowie, świadectwach i każdej nucie wyśpiewanej i zagranej niech Bóg będzie uwielbiony. Koszalin jest blisko Częstochowy :)… Myślę, że do zobaczenia za jakiś czas przy okazji tego co jest JEDYNYM zadaniem KOŚCIOŁA, czyli EWANGELIZACJI.