Misje Parafialne

21.01.2024 r. ROZPOCZYNAMY MISJE PARAFIALNE:

21.01.2024 r.- SPOTKANIA W RAMACH MSZY ŚWIĘTYCH

22 – 27.01.2024 r. – SPOTKANIA NA DUŻEJ HALI W SZKOLE O 9.00 LUB 19.30

28.01.2024 r.– SPOTKANIA W RAMACH MSZY ŚWIĘTYCH

MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
– 22 – 26.01.2024 r. godz.18.00  – spotkania w szkole

Czym są misje parafialne
Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary. Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwykle trwają one w parafii cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o wierze i moralności. W parafii są odprawiane liczne nabożeństwa, między innymi Msze św. z kazaniem misyjnym. Na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii świętej. Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego.

Serdecznie Zapraszamy