Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2023

W przyszłym roku w dniach 10 – 17 listopada 2023 r. planujemy zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Do 23 listopada można wpłacać zaliczkę, dotyczy to osób, które zapisały się na wyjazd na spotkaniu, które odbyło się 4 listopada. Po tym terminie (23 listopada) osoby z listy rezerwowej będą zajmować miejsca osób, które nie potwierdzą udziału zaliczką.”