Sakrament
pokuty i pojednania

Do sakramentu pokuty i pojednania można przystąpić w następującym czasie:

Niedziele i święta oraz w dni powszednie

30 minut przed Mszą św.

Można umówić się na spowiedź indywidualnie: tel. (34) 32 890 06.

Ważne informacje

W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę (Kan. 959 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami (Kan. 960 Kodeksu Prawa Kanonicznego).