Rada ekonomiczna i Rada duszpasterska

Dziękuję osobom, które zgodziły się być w radzie duszpasterskiej oraz radzie ekonomicznej.

Do rady duszpasterskiej należą: p. Adam Bednorz, p. Jakub Dobrakowski, p. Małgorzata Borek, p. Kamila Sobczak,
p. Aleksandra Krzypkowska, p. Beata Barczyk, p. Ewa Łapeta, p. Małgorzata Owczarek, p. Paweł Rygał, ks. Mateusz Pilarski.

Do rady ekonomicznej należą: p. Ryszard Rospądek, p. Szymon Wierus, p. Mariusz Nowak, p. Łukasz Sieradzki, p. Agata Tomasik, p. Jarosław Łapeta, p. Justyna Turek, p. Sławomir Knysak