Roraty

Roraty z udziałem dzieci od poniedziałku do piątku o 18.00.

W adwencie w środy i w soboty roraty rano dla wszystkich chętnych o godz. 6.15.

Będziemy kończyć przed godziną 7.00. Każdy zdąży do pracy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU Z LAMPIONAMI NIE TYLKO DZIECI.