SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Pierwszymi sługami Jezusa Chrystusa byli apostołowie i wybrani uczniowie. On kazał im traktować polecone czynności jako służbę. W późniejszym czasie do wykonywania funkcji liturgicznych włączyli się także świeccy, którzy stanowili grupę ministrantów, dziś określaną nazwą „służba liturgiczna”.

Ministranckie funkcje w sprawowaniu świętej liturgii są hierarchicznie uporządkowane. Ma to swoje znaczenie wychowawcze. Każdy ze służących, choć wykonuje odmienne funkcje, uczestniczy w tych samych łaskach i dąży do wspólnego celu. Różnorodność posług, form, funkcji i ról jest do pewnego stopnia wyrazem Ciała Mistycznego Chrystusa, gdzie podział i rozmaitość zaangażowania służy dobru zgromadzenia liturgicznego.

Rodzaje stopni i posług ministranckich można przedstawić następująco:

Szkoła podstawowa:

  • kandydat na ministranta;
  • ministrant (światła, księgi);
  • ministrant ołtarza;

Szkoła podstawowa:

  • starszy, honorowy lektor, ceremoniarz, animator;

Służba przy ołtarzu jest zachętą do składania świadectwa i czynienie dobra. Bez pozytywnego nastawienia do wykonywania posługi niemożliwe jest chętne i częste przychodzenie do kościoła. Obecność przy ołtarzu pomaga zabrać ze sobą cząstkę postawy „Chrystusa-Sługi”.

Ministranci w naszej parafii mają swoje spotkania w sobotę o godz. 10:00.