Świecę i opłatek

Do nabycia świece Caritas Wigilijne dzieło pomocy dzieciom – mała w cenie 10 zł, duża 20 zł.

Można zabierać do domu na wigilijny stół poświęcone opłatki. Ofiara jest dobrowolna.

Nikt od nas z parafii opłatków nie roznosi. Są wystawione z przodu kościoła. Można zabierać także z kancelarii.