Święcenie pokarmów

Poświęcenie pokarmów w Borownie w sobotę w kościele o godz.

  • 10:00
  • 11.00
  • 12.00
  • 13.00
  • 14.00.

W Jackowie o godz. 10.00,

w Zdrowej o 10.45

i w Grabowej o 11.30.

W Wielką Sobotę cały dzień możliwość adoracji Jezusa w symbolicznym grobie pańskim.